Αυτόνομοι Ανιχνευτές

       Μοντέλα

 • BS – 97 > Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού
 • BS – 98 > Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού με μπαταρία
 • BS – 99 > Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού μπαταρίας και τάσης 230V AC
 • BS – 650/R > Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού 2300AC με έξοδο ρελέ
 • BS – 665 > Αυτόνομος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 2300AC
 • BS – 670 > Αυτόνομος ανιχνευτής γκαζιού με ρελέ
 • BS – 671 > Αυτόνομος ανιχνευτής μεθανίου - αλκοόλης
 • BS – 673 > Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αεριού με μπαταρία
 • BS – 674 > Αυτόνομος ανιχνευτής γκαζιού με μπαταρία
 • BS – 687 > Αυτόνομος ανιχνευτής γκαζιού (ΙΡ42)
 • BS – 688 > Αυτόνομος φυσικού αεριού (μεθανίου/αλκοόλης,ΙΡ42)
 • BS – 690 > Αυτόνομος ανιχνευτής γκαζιού με ζώνη πυρανίχνευσης
 • BS – 691 > Αυτόνομος ανιχνευτής φυσικού αερίου με ζώνη πυρανίχνευσης
 • BS – 692 > Εξωτερικό αισθητήριο γκαζιού για σύνδεση με
 • BS-690 BS – 693 > Εξωτερικό αισθητήριο φυσικού αερίου για σύνδεση με
 • BS-691 BS – 696 > Ανιχνευτής γκαζιού - με έξοδο για ηλεκτροβάνα 12V/19W