Συμβατικοί & Αντιεκρηκτικού τύπου

Ανιχνευτές : Συμβατικοί & Αντιεκρηκτικού τύπου

       Μοντέλα:

  • CNP 398 > Συσκευή γαλβανικής απομόνωσης
  • CNP – 3110 > Ανιχνευτής θερμικού ορίου 60οC αντιεκρηκτικού τύπου
  • CNP – 3113 > Ανιχνευτής θερμικού ορίου 80οC αντιεκρηκτικού τύπου
  • CNP – 3122 > Συμβατικός θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
  • CNP – 3212 > Ανιχνευτής ιονισμού καπνού αντιεκρηκτικού τύπου
  • CNP – 3217 > Συμβατικός ανιχνευτής ιονισμού καπνού
  • CNP – 3317 > Συμβατικός ανιχνευτής ορατού καπνού
  • BOX – 3016 > Κυτίο για τοποθέτηση ανιχνευτών σε αεραγωγούς
  • BASE – 3200 > Βάση για τους CNP-3217, CNP-3317, CNP-3122
  • BASE – 3245 > Βάση με ρελέ για τους CNP-3217, CNP-3317, CNP-3122