Συντηρήσεις Όλων Των Ειδών

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.618/43/ΦΕΚ52/2005 και την 17230/671/ΦΕΚ1218/2005 τροποποίησή της, η συντήρηση των φορητών αλλά και τροχήλατων, οροφής ή άλλης μορφής πυροσβεστικών σας μέσων, είναι υποχρεωτική. Στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ παίρνουμε σοβαρά τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας. Το πλήρως εγκεκριμένο εργαστήριό μας, η πολυετής εμπειρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας , εγγυώνται τον λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας και σας τον παραδίδουν έτοιμο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για την παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού σας από και προς τον χώρο σας.