ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ? ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Διεύθυνση
Πρεβέζης & Χελμού
Αγ. Στέφανος 145 65
Τηλέφωνο
210 81 00 613 
210 62 18 374

Κανονισμοί

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ | Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρασφάλειας Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Προεδικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα
Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.374/1988 & τις Υ.Α.58185/2474/91, Υ.Α.81813/5428/93, Υ.Α.54229/2498/94 & Υ.Α.33940/750/98

Προεδρικό Διάταγμα :: 71/1988
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

2. Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Οδηγία ΕΚ:: 2002/50/EC
Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση …

Οδηγία ΕΚ:: 2001/02/EC
Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση...

Οδηγία ΕΚ :: 1999/36/EC
Σχετικά με το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση …

Οδηγία ΕΚ :: 1998/85/EC
Τροποποίηση της οδηγίας 1996/98/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων…

Οδηγία ΕΚ :: 1997/23/EC
Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση …


3. Αποφάσεις

Νόμοι του Κράτους και Υπουργικές Αποφάσεις

ΥΠΑΝ Ιούν/08 :: Α.Π.15325/0871
Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες.

ΦΕΚ 0258Α/06 :: Ν.3511/2006
Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος & άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 0090Β/06 :: Υ.Α.01589/0104
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές Εγκ/σεις.

ΦΕΚ 1218Β/05 :: Υ.Α.17230/0671
Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 618/43/05 περί προϋποθέσεων διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασιών συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

ΦΕΚ 0068Α/05 :: Ν.3325/2005
Περί ιδρύσεως & λειτουργίας Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εργαστηριακών εγκαταστάσεων & άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 0052Β/05 :: Υ.Α.00618/0043
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

ΦΕΚ 0652Β/03 :: Υ.Α.27120/1290
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/50/ΕΚ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

ΦΕΚ 1626Β/01 :: Υ.Α.14132/0618
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 1999/36/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη νεώτερη Οδηγία 2001/12/ΕΚ (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

ΦΕΚ 0696Β/00 :: Υ.Α.05577/0142
Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping & Industrial Services ως φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης.

ΦΕΚ 0987Β/99 :: Υ.Α.16289/0330
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ.

ΦΕΚ 1028Β/95 :: Υ.Α.32787/2597
Τροποποίηση της Υ.Α. 19846/79 περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσυκλετών με πυροσβεστήρες...

ΦΕΚ 0101Β/94 :: Υ.Α.01737/Φ17.4/32
Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.

ΦΕΚ 0962Β/94 :: Υ.Α.14761/Φ17.4/305
Αναγνώριση της BUREAU VERITAS ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.

ΦΕΚ 0363Β/88 :: Υ.Α.Β11492/1590
Περί Συσκευών Πίεσης.

ΦΕΚ 0847Β/86 :: Υ.Α.03021/19/6
Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.


4. Πυροσβεστικές Αποφάσεις

Οι Διατάξεις εν ισχύ του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος

ΦΕΚ 0545Β/07:: Π.Δ.12/2007
Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων.

ΦΕΚ 0276Β/07 :: Π.Δ.08γ/2007
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα & κατάργηση των Π.Δ. 01/1978,08/1997,08α/2002 & 08β/2004

ΦΕΚ 0817Β/03 :: Π.Δ.11/2003
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα).

ΦΕΚ 0844Β/02 :: Π.Δ.10/2002
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής.

ΦΕΚ 1459Β/00 :: Π.Δ.09/2000
Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

ΦΕΚ 0155Β/96 :: Π.Δ.07/1996
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών.

ΦΕΚ 0150Β/96 :: Π.Δ.06/1996
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες.

ΦΕΚ 0387Β/91 :: Π.Δ.05/1991
Καθορισμός διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας.

ΦΕΚ 0724Β/87 :: Π.Δ.04/1987
Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς κάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

ΦΕΚ 0020Β/81 :: Π.Δ.03/1981
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού (Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 03α/81, 03β/83, 03γ/95 & 03δ/95 Πυρ/κές Διατάξεις και ισχύει).

ΦΕΚ 0100Β/79 :: Π.Δ.02/1979
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα (Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 02α/1981, 02β/1982 & 02γ/1983 Πυροσβεστικές Διατάξεις και ισχύει)...

logo.png
Η ομάδα μας είναι δίπλα σας για να σας προσφέρει
εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε ανάγκη.
Πρεβέζης & Χελμού
Αγ. Στέφανος 145 65
Τηλ.: 210 81 00 613 , 210 62 18 374

Search